Hlavní stránka | Datové struktury | Seznam souborů | Datové položky | Globální symboly

Dokumentace souboru cfg.h

načítání konfiguračního souboru ...

Následující graf ukazuje, které soubory přímo nebo nepřímo vkládají tento soubor:

Included by dependency graph

Zobrazit zdrojový text tohoto souboru.

Datové struktry

struct  cfg_config
 Struktura pro načtení konfiguračního souboru. ...


Definice typů

typedef cfg_config cfg_config
 Struktura pro načtení konfiguračního souboru.


Funkce

void cfg_new (cfg_config **cfg)
 vytvoří strukturu (alokace) a nahraje do ní defaultní nastavení

void cfg_load (const char *file_name, cfg_config *cfg)
 nahrání informací z konfiguračního souboru

void cfg_del (cfg_config **cfg)
 (v)zrušení struktury config


Detailní popis

načítání konfiguračního souboru

modul, který se stará o načítání konfigurace z textového souboru

Autor:
peshees

Dokumentace definic typů

typedef struct cfg_config cfg_config
 

Struktura pro načtení konfiguračního souboru.

Do této struktury se načte obsah konfiguračního souboru


Dokumentace funkcí

void cfg_del cfg_config **  cfg  ) 
 

(v)zrušení struktury config

Parametry:
cfg konfigurační struktura určena ke zničení

void cfg_load const char *  file_name,
cfg_config cfg
 

nahrání informací z konfiguračního souboru

nacte do struktury data z konfiguracniho souboru testuje spravnost otevreni a uzavreni souboru

void cfg_new cfg_config **  cfg  ) 
 

vytvoří strukturu (alokace) a nahraje do ní defaultní nastavení

vytvori strukturu pro data z konfiguracniho souboru a ulozi do ni defaultni nastaveni testuje pridelovani pameti


Generováno Mon May 24 23:01:34 2004 pro projekt G-TeamPostScriptCreatorDeLuxe programem doxygen 1.3.7