Hlavní stránka | Datové struktury | Seznam souborů | Datové položky | Globální symboly

Dokumentace souboru err.h

obsluha výjimek ...

Zobrazit zdrojový text tohoto souboru.

Funkce

void err_clear ()
 vyčistí všechny předchozí chyby v bufferu

void err_add (const char *module, int critical, const char *fmt,...)
 přidá chybu do bufferu

void err_print ()
 vypíše všechny chyby, které jsou v bufferu

int err_critical ()
 test, zda nastala kritická chyba


Detailní popis

obsluha výjimek

modul, který se stará o obsluhu výjimek v programu

Autor:
netnoise

Dokumentace funkcí

void err_add const char *  module,
int  critical,
const char *  fmt,
  ...
 

přidá chybu do bufferu

Parametry:
module jméno modulu, ve kterém vznikla chyba
critical zda chyba je kritická, pokud ano, znamená to, že se program ukončí
fmt formátovací retězec (stejně jako u printf)

int err_critical  ) 
 

test, zda nastala kritická chyba

Návratová hodnota:
1 pokud nastala kritická chyba, jinak 0


Generováno Mon May 24 23:01:34 2004 pro projekt G-TeamPostScriptCreatorDeLuxe programem doxygen 1.3.7