Hlavní stránka | Datové struktury | Seznam souborů | Datové položky | Globální symboly

Dokumentace souboru ps.h

generování post-scriptu ...

#include "afm.h"
#include "cfg.h"
#include "enc.h"

Graf závislostí na vkládaných souborech pro ps.h:

Include dependency graph

Následující graf ukazuje, které soubory přímo nebo nepřímo vkládají tento soubor:

Included by dependency graph

Zobrazit zdrojový text tohoto souboru.

Datové struktry

struct  ps_text_element
 struktura popisující standardní text ...

struct  ps_headline_element
 struktura popisující nadpis v textu ...

struct  ps_list_element
 struktura popisující jednu odrážku v textu ...

struct  ps_note_element
 struktura popisující poznamku v textu ...

struct  ps_code_element
 struktura popisující řádek zdrojového kódu ...

struct  ps_image_element
 struktura popisující vložený obrázek (ve formátu .eps) ...

struct  ps_paragraph
 struktura popisující odstavec textu ...


Definice typů

typedef ps_text_element ps_text_element
 struktura popisující standardní text

typedef ps_headline_element ps_headline_element
 struktura popisující nadpis v textu

typedef ps_list_element ps_list_element
 struktura popisující jednu odrážku v textu

typedef ps_note_element ps_note_element
 struktura popisující poznamku v textu

typedef ps_code_element ps_code_element
 struktura popisující řádek zdrojového kódu

typedef ps_image_element ps_image_element
 struktura popisující vložený obrázek (ve formátu .eps)

typedef ps_paragraph ps_paragraph
 struktura popisující odstavec textu


Výčty

enum  ps_text_type { TT_GENERIC, TT_BOLD, TT_ITALIC, TT_COURIER }
 výčet typů textu, které se mohou v textu vyskytnout ...

enum  ps_paragraph_type {
  PT_TEXT, PT_HEADLINE, PT_LIST, PT_NOTE,
  PT_CODE, PT_IMAGE
}
 výčet typů odstavců ...


Funkce

void ps_del (ps_paragraph *para)
 zruší celou strukturu ps_paragraph

void ps_save (const char *file_name, ps_paragraph *para, cfg_config *cfg, enc_table *table, afm_font *fnt_base, afm_font *fnt_bold, afm_font *fnt_italic, afm_font **fnt_headline, afm_font *fnt_code)
 vygeneruje post-scriptový soubor


Proměnné

enum ps_text_type ps_text_type
 výčet typů textu, které se mohou v textu vyskytnout

enum ps_paragraph_type ps_paragraph_type
 výčet typů odstavců


Detailní popis

generování post-scriptu

modul, který se stará o generování post-scriptového souboru

Autor:
netnoise

Dokumentace definic typů

typedef struct ps_paragraph ps_paragraph
 

struktura popisující odstavec textu

odstavec je chápán jako řádka textu(!), která může přetéci na více řádek. takto je třeba dávat pozor na interpretaci odrážek, kdy se ve struktuře ps_list_element udržuje pouze text jedné(!) odrážky. obdobně se je třeba dívat na text kódu, kdy opět ve struktuře ps_code_element se udržují informace pouze o jednom řádku kódu.


Dokumentace výčtových typů

enum ps_paragraph_type
 

výčet typů odstavců

Hodnoty výčtu:
PT_TEXT  obyčejný nezvýrazněný text
PT_HEADLINE  nadpis
PT_LIST  odrážka (jedna)
PT_NOTE  poznámka
PT_CODE  řádek kódu
PT_IMAGE  vložený obrázek

enum ps_text_type
 

výčet typů textu, které se mohou v textu vyskytnout

Hodnoty výčtu:
TT_GENERIC  klasický nezvýrazněný text
TT_BOLD  tučný text
TT_ITALIC  kurzíva
TT_COURIER  neproporciální písmo


Dokumentace funkcí

void ps_del ps_paragraph para  ) 
 

zruší celou strukturu ps_paragraph

Parametry:
para struktura určená ke zničení

void ps_save const char *  file_name,
ps_paragraph para,
cfg_config cfg,
enc_table table,
afm_font fnt_base,
afm_font fnt_bold,
afm_font fnt_italic,
afm_font **  fnt_headline,
afm_font fnt_code
 

vygeneruje post-scriptový soubor

Parametry:
file_name jméno souboru, který se bude generovat
para data dokumentu, která budou do souboru uložena
cfg struktura s informacemi o konfiguraci
table kódovací tabuka pro převod národních znaků
fnt_base základní font, kterým se bude sázet text
fnt_bold zvýrazněný font, kterým se bude sázet zvyrazneny text
fnt_italic kurzivní font, kterým se bude sázet kurzivni text
fnt_headline pole 3 fontů, které budou požity pro sazbu nadpisů
fnt_code font, kterým se bude sázet neproporiconální text (tj. zdrojové kódy)

72


Generováno Mon May 24 23:01:35 2004 pro projekt G-TeamPostScriptCreatorDeLuxe programem doxygen 1.3.7