Hlavní stránka | Datové struktury | Seznam souborů | Datové položky | Globální symboly

Dokumentace struktury err_queue

interní strutktura, pro uchovávání posloupnosti chyb ...

Diagram tříd pro err_queue:

Collaboration graph
[vysvětlivky]

Datové položky

char * module
 jméno modulu, ve kterém chyba nastala

char * message
 zpráva s popisem chyby

int critical
 je chyba kritická?

err_queuenext
 ukazatel na následující položku ve frontě


Detailní popis

interní strutktura, pro uchovávání posloupnosti chyb


Dokumentace pro tuto strukturu (struct) byla generována z následujícího souboru:
Generováno Mon May 24 23:04:39 2004 pro projekt G-TeamPostScriptCreatorDeLuxe programem doxygen 1.3.7