Hlavní stránka | Datové struktury | Seznam souborů | Datové poloľky | Globální symboly

Dokumentace struktury ps_list_element

struktura popisující jednu odráľku v textu ...

#include <ps.h>


Datové poloľky

int level
 uroveň odráľky - přípustné hodnoty 1..3

char * text
 text odráľky


Detailní popis

struktura popisující jednu odráľku v textu


Dokumentace pro tuto strukturu (struct) byla generována z následujícího souboru:
Generováno Mon May 24 23:04:39 2004 pro projekt G-TeamPostScriptCreatorDeLuxe programem doxygen 1.3.7