Hlavní stránka | Datové struktury | Seznam souborů | Datové položky | Globální symboly

Dokumentace struktury afm_base_char

spojový seznam, který drží informace o základních (tj. s ASCII-kódem < 128) znacích ...

#include <afm.h>

Diagram tříd pro afm_base_char:

Collaboration graph
[vysvětlivky]

Datové položky

int ascii_code
 ascii hodnota

float width
 šířka znaku

char * name
 post-scriptové jméno

afm_base_charnext
 ukazatel na další položku v seznamu


Detailní popis

spojový seznam, který drží informace o základních (tj. s ASCII-kódem < 128) znacích


Dokumentace pro tuto strukturu (struct) byla generována z následujícího souboru:
Generováno Mon May 24 23:02:02 2004 pro projekt G-TeamPostScriptCreatorDeLuxe programem doxygen 1.3.7