Hlavní stránka | Datové struktury | Seznam souborů | Datové položky | Globální symboly

G-TeamPostScriptCreatorDeLuxe Datové struktury

Následující seznam obsahuje identifikace datových struktur a jejich stručné popisy:
afm_base_charSpojový seznam, který drží informace o základních (tj. s ASCII-kódem < 128) znacích
afm_compositeSpojový seznam všech znaků, které jsou složené
afm_composite_charSpojový seznam jednotlivých znaků pro složení nějakého písmene
afm_fontStruktura udržující kompletní informace o fontu
afm_glyphStruktura pro převod z post-scriptových názvů znaků na jejich hodnotu
afm_kerningSpojový seznam udržující informace o kreningu (v x-ové ose)
cfg_configStruktura pro načtení konfiguračního souboru
enc_tableSeznam pro převod z národního kódování na post-scriptové názvy znaků
err_queueInterní strutktura, pro uchovávání posloupnosti chyb
ps_code_elementStruktura popisující řádek zdrojového kódu
ps_headline_elementStruktura popisující nadpis v textu
ps_image_elementStruktura popisující vložený obrázek (ve formátu .eps)
ps_list_elementStruktura popisující jednu odrážku v textu
ps_note_elementStruktura popisující poznamku v textu
ps_paragraphStruktura popisující odstavec textu
ps_text_elementStruktura popisující standardní text

Generováno Mon May 24 23:01:35 2004 pro projekt G-TeamPostScriptCreatorDeLuxe programem doxygen 1.3.7