Hlavní stránka | Datové struktury | Seznam souborů | Datové položky | Globální symboly

Dokumentace struktury afm_composite_char

spojový seznam jednotlivých znaků pro složení nějakého písmene ...

#include <afm.h>

Diagram tříd pro afm_composite_char:

Collaboration graph
[vysvětlivky]

Datové položky

char * name
 jméno znaku (např. o nebo acute)

int x_offset
 x-posun

int y_offset
 y-posun

afm_composite_charnext
 další prvek v seznamu


Detailní popis

spojový seznam jednotlivých znaků pro složení nějakého písmene


Dokumentace pro tuto strukturu (struct) byla generována z následujícího souboru:
Generováno Mon May 24 23:02:37 2004 pro projekt G-TeamPostScriptCreatorDeLuxe programem doxygen 1.3.7